Tvoj život nie je o tebe. Je o všetkých ľuďoch na Svete.

15.12.2017 18:33

 

" Viacerí z vás sa ma pýtali na to, čo myslím týmto výrokom. Najprv hovorím, milujte seba a rozvíjajte sa a potom vám poviem že váš život nie je o vás, ale o všetkých na Svete "

 

 

Všetko sa začína od vás. Obrátením pozornosti dovnútra presmerujete energiu, ktorú ste smerovali doteraz do vonkajšieho okolia, k vám, vášmu vnútru. Vtedy si začínate uvedomovať svoj vnútorný priestor, ktorý je nekonečný a bez obmedzení. Začínate zisťovať, že nie ste ani vašou myšlienkou, ani vašou emóciou, ani vašim telom, uvedomujete si, že ste niečo za tým, niečo, čo toto všetko pozoruje. Stávate sa pozorovateľom samým sebe. Ste za tým všetkým, ste vedomím.

 

Čím viac si uvedomujete, čo sa neustále deje vo vašom tele, vaše pocity, vaše myšlienky a začínate si všímať, čo sa deje vo vašom okolitom živote.

 

Prichádzate na to, že ste schopní vedome si tvoriť vašu realitu, tým, že si vyberáte myšlienky, ktoré by ste chceli stvárniť vo svojom živote, podľa vašich najlepších vízií a predstáv samých o sebe.

 

 

" Na to však potrebujete mať tichú myseľ a naučiť sa s ňou pracovať. Veľakrát som hovorila, že naše mysle sú dobrí sluhovia, ale zlí páni. "

 

Skutočne, všetko čo prežívate ste už niekedy v myšlienke, slove a čine stvorili. A potom vám váš život pripadá náhodný, nemáte nad ním kontrolu a ste ako loďka na rozbúrenom oceáne, ktorou zmietajú vlny sem a tam. Naučte sa byť tým najlepším kormidelníkom na vlnách zvaných život.

Čoraz viac začínate cítiť, že všetko, čo sa deje vo vašom okolí je odrazom vás samých, vášho vnútra, ktoré častokrát nechcete vidieť. To, čo vás na druhých najviac poburuje s tým nie ste sami v sebe vyrovnaní. Čo sa vám na druhých páči, máte aj vy sami. Prijímate svoje svetlé i temné stránky. Na vysokej úrovni poznania zisťujete, že už neexistuje  vy a oni – ale že sme len My, Jedno.

 

Jeden Organický Celok, ktorý vzájomne spolupracuje.

 

 

Podľa tibetského budhistického majstra Lamy Thubtena Yeshe:

" ... každý z nás je spojením všetkej univerzálnej energie. Všetko čo potrebujeme, aby sme boli úplný, je v nás práve v tomto okamihu. Je to jednoduchá otázka, že ju môžete rozpoznať. Toto je tantrický prístup. " 

 

 

( Inšpirovanéé z: https://www.wonderlandhc.com/ecstatic-love-tantra-retreat/  a z: https://www.skolaslobody.sk/skola-zivota/item/155-tvoj-zivot-nie-je-o-tebe-je-o-vsetkych-ludoch-na-svete)