Tantrická masáž ako duchovné poslanie

24.12.2017 21:39

 

K napísaniu tohto článku ma podnietil list akéjsi rozhorčenéj ženy zo Zábehlic, ktorá sa cíti pobúrená ponukou aj samotnou existenciou tantra masáží, vidí v nich obchod so sexom a výdobytok modernej, špinavé doby. List mi pomohol uvedomiť si, aké predsudky môžu v spoločnosti stále prevládať, pričom málokto pozná význam tantrickéj masáže v historickom a spirituálnom kontexte, kam by som ju týmto článkom chcela zasadiť.

 

 

Tantrická masáž a história

 

Tantrická masáž sa vo svete ako ponúkaná služba objavila pomerne nedávno, rádovo v posledných 5-10 rokoch, jej korene však siahajú do doby dávno pred Kristom, kde hrala v zmenenej podobe, významnú úlohu v celej súdobej spoločnosti a mala hlboko duchovný význam. V Epose o Gilgamešovi, ktorý vznikol 2000 rokov pr. Kr. môžeme nájsť prvé zmienky o tzv. posvätnéj prostitúcii. V tejto dobe bola vo väčšine štátov uctievaná Bohyňa lásky a plodnosti. Bola známa pod rôznymi menami. V Sumeru bola nazývaná Inanna, v Babylone Ištar, v Egypte sa volala Ísis, v Lýdii Kybele, Rimania ju poznali ako Venušu av Grécku ako krásnu Afrodity. Ľudia ju prosili o plodnosť a požehnanie a uctievali ju sexuálnymi obrady a rituály. V každom väčšom meste existoval Chrám bohyne lásky, v ktorom vykonávali svoju službu tzv. Posvätné prostitútky.

 

 

 

 

Boli to ženy, ktoré si zvolili službu Bohyni ako svoju profesiu, ženy v spoločnosti vysoko cenené, tešiace sa dobrému menu a dobrému postaveniu. Ich deti mali napr.: právo dediť majetok. Službu v chráme však vykonávali aj obyčajné počestné ženy. Podľa spisov gréckeho dejepisca Hérodota, žijúceho v 5. stor pr Kr. nútil babylonský zvyk každú ženu, aby raz za život bývala v chráme lásky a mala pohlavný styk s cudzincom. Tento akt bol považovaný za posvätný a pokiaľ z neho vzišlo dieťa, bolo manželom ženy prijaté a považované za dar Bohyne. Celý akt služby v chráme nebol považovaný za poníženie, ale naopak za česť. Do chrámu mohol zavítať cudzinec a vybrať si ženu, s ktorou strávi noc. Žena ho potom rituálne vykúpala v kúpeli z kvetov, natrela ho vonnými olejmi, pričom mu rozprávala veselé historky aj milostné príbehy, potom ho odviedla do svojho myrtou prevoňaného lôžka, tancovala a spievala pre neho a potom spoločne strávili noc. Posvätné prostitútky mali svoju česť a dôstojnosť. Boli mužmi ospevované a uctievané. Boli to ženy vedomé si svojej krásy a ženskosti a ich úloha spočívala v oživení a inšpirácii, ktorú vyčerpaným mužom dodávali. Peniaze tu hrali rolu predovšetkým symbolickú, nebola to platba za ženu, ale dar Bohyni. Peniaze boli milostným aktom posvätené.

 

 

Význam posvätnej prostitúcie naznačuje aj jej zahrnutie do významných rituálov. Pred žatvou to bol napr. Rituál posvätného sobáša, kedy sa s veľkou slávou spájala favorizovaná posvätná prostitútka s panovníkom zeme. Rituál mal priniesť plodnosť a požehnanie celej krajine.

 

 

 

 

Tantrická masáž sa objavila aj v Indii ako súčasť tajných tantrických praktík, rituálov a učenie o ľudskom tele a rozkoši. Dozvedáme sa o nej napr. Z Kámasútry. V modernej dobe odkaz na ňu nájdeme v Nemecku, kde sa podľa ústne tradované historky objavila ako súkromný narodeninový dar jedného nemeckého muža, inšpirovaného tantrou a mytológiou, svojej priateľke.Tento muž dlho premýšľal, ako jej oznámiť, aký pre neho má význam až sa rozhodol darovať jej čarovnú masáž, ktorá očarí jej zmysly a privedie ju do hlbokej extázy. Pripravil krásne prostredie, plné kvetín a vôní a so zaviazanými očami uviedol svoju milovanú na rituálne lôžko, kde o ňu staral a privádzal ju do extázy. Okúzlená žena si svoj zážitok nenechala pre seba, ale rozprávala ho svojim priateľkám, ktoré tiež túžili zažiť niečo také a tantrická masáž novej doby bola na svete.

 

Moderné tantrická masáž nemá ustálenú formu a čerpá z mnohých smerov a disciplín zaoberajúcich sa ľudským telom a dušou. O jej úlohe sa môžeme domýšľať predovšetkým sledovaním nite, vedúcim k jej koreňom a odhaľovaním jej psychologického významu. Hoci bola Bohyňa lásky s príchodom kresťanstva pochovaná, jej psychologický význam nezmizol. Poďme sa teda pozrieť na to či a ako nadväzuje tantrická masáž na tradíciu tzv. posvätnéj prostitúcie.

 

 

Psychologický význam tantrickéj masáže

 

Ako som už nazančila vyššie, existuje spojenie medzi tantrickou masážou a posvätnou prostitúciou. Poďme teda v hľadaní jej významu výjsť z histórie, hoci tantrická masáž nezahŕňa milovanie a nie sú teda úplne totožné.

 

Význam posvätnéj prostitúcie nebol len náboženský, ale aj hlboko ľudský. Posvätná prostitútka je obrazom zdravjé a silnéj pozemskej ženy, vedoméj si svojej krásy a svojho ženstva. Nebojí sa spievať, tancovať, starať o seba a užívať svojho tela k prežívaniu rozkoše. Takáto žena môže muža obdarovávať a obohacovať. Keďže ona je v sebe zakorenenou ženou, muž môže byť vedľa nej skutočným mužom.Svojou otvorenosťou a tým, že to robí verejne, ukazovala posvätná prostitúcia ľuďom nové poňatie sexuality a prístupu k vlastnému telu. Borila tabu a mýty a liečila vzťah mužov a žien. Sex sa robil na samom oltári Bohyni a bol tým posvätený. Tým dával mužom i ženám slobodu radovať sa zo svojej sexuality a prežívať dary tela bez pocitu viny. Ten do sexuality vnieslo až kresťanstvo, ktorým sme bohužiaľ všetci nejako ovplyvnený, a tak náš vzťah k sexualite potrebuje liečiť.

 

Sexuálna energia je tvorivá silou a hnacím motorom. Prežitok darovanéj rozkoše nás inšpiruje a lieči naše chápania a dáva novú životnú vitalitu a inšpiráciu. Archetypický obraz posvätnéj prostitútky lieči, ak je vnútorne prijatý, sebapoňatia moderných žien, tak zranené vplyvom reklám a mužskými požiadavkami na ženský vzhľad. Rituál tantrickéj masáže je obohacujúci aj pre masérku. Spojenie s odkazom Bohyňi a plné ponorenie sa do rozkoše a starostlivosti o druhého vyživuje jej vnútornú ženu a lieči obraz ženstvo.

 

Pre páry, prichádzajúce na tantrickú masáž môže byť jedným z významov tejto masáže aj to, že si v bezpečnom prostredí rituálu dovolí prežiť rozkoš s iným mužom či ženou. Tým, že sú na masáži spoločne nie je však narušená ich intimita, ale berú si zážitok späť do vzťahu. Žena sa tak stáva pre svojho partnera príťažlivejšia, pretože vidí, ako sa ňu s potešením díva a dotýka sa jej iný muž a ona pri tom prežíva rozkoš. Viac si potom uvedomí jej význam a svoje privilégium dotýkať sa tejto ženy po väčšinu času. Zároveň má všetko pod kontrolou, pretože je svedkom celého zážitku a vie, že tantra masáž má svoje hranice a je rituálne, bežný život nezasahujú službou.Taktiež žena sa môže vzdať svojich obáv z toho, že jej muž bude neverný, pretože zatúži po inej žene. Svoju potrebu rôznosti si zažije v rámci masáže a nemá potom potrebu napĺňať ju niekde inde.

 

Aj pre ľudí prichádzajúcich samotne, pretože napr.: nežijú v páre má tantrická masáž svoj význam. Každý potrebujeme čas od času láskyplné dotyky a zážitok zdieľanej rozkoše. Pokiaľ ale nemáme momentálne milujúceho partnera, je tantrická masáž bezpečnou, a posvätnou možnosťou ako uspokojiť naše potreby a nezraniť svoju dušu nepríjemným zážitkom, ktorý môžeme zažiť u vyhnaných služieb, ktorým chýba duchovný rozmer (napr. Profánne prostitúcie). Keďže má tantrická masáž svoj spirituálny pôvod, nie je potrebné sa za ňu hanbiť či si hovoriť, že som klesol / a príliš hlboko. Veď ju ľudia poznali už 2000 pr. Kr. ! Tantrická masérka sa podobne ako posvätná prostitútka nepredáva, ale váži si seba samého. Má svoju úctu, dôstojnosť a vo svojej práci cíti radosť z darovania rozkoše. Zážitok nás teda môže liečiť na hlbších rovinách.

 

 

Etablovanie tantrickéj masáže v modernej společnosti

 

Verím, že tantrická masáž sa čoskoro stane bežnou službou, lebo ako sme si ukázali vyššie, jej alternatíva je tu po tisícky rokov a tým dokazuje svoje oprávnenie existencie aj svoj význam. V súčasnosti sa o nej veľa píše, točia sa reportáže a je k nej obrátená široká mediálna pozornosť, napriek tomu však voči nej stále pretrváva rad mýtov a predsudkov. Myslím, že významne prameniacich z neprijatia a odmietanie vlastnej sexuality. Tento článok vznikol zo snahy obhájiť právo tantrickéj masáže na svoju existenciu a vyčleniť ju zo začlenenia medzi prostitúciu, priváty a escort servisy. Bohužiaľ stále je dosť takých salónov, kde tantrickéj masáži chýbajú vyššie opísané roviny, ak si teda vyberáte či tantra masáž abslovovat, dbajte starostlivo na voľbu svojho salónu, zoznámte sa starostlivo s jeho ponukou a pred masážou si nechajte o nej niečo povedať. Predídete tak dezilúzii a sklamaniu a zažijete tento rituál tak, ako si zaslúži.

 

tento článok je inšpirovaný knihou Posvätná prostitútka, napísanú Nancy Qualls-Cobettovou

 

 

(článok prevzatý z tantramasaze.com, pridané mnou obrázky)