Sex vyvoláva zmenený stav vedomia, zistila veda

19.12.2017 21:50

 

Prenikne dovnútra mozgu, zmocní sa jeho rytmu a uvedie ho do tranzu, do vytrženia. Americký vedec Adam Safron zložil hold sile a moci sexu. "Je zdrojom príjemných pocitov a duševného spojenia, lenže okrem toho je sex vlastne zmeneným stavom vedomia," hovorí.

 

 

 

Neurovedec vyšiel z toho, že o sexe všeličo poznáme. Vieme napríklad, ako sa prejavuje orgazmus, že so sebou nesie ťažké dýchanie, zvýšený tep a sťahy svalov. Trápila ho však otázka, na ktorej veda odpoveď neponúka: Ako súvisí sex a orgazmus s procesmi v našej hlave?

 

Nakoniec Safron dospel k modelu, ktorý ukazuje, ako rytmická sexuálna činnosť ovplyvňuje rytmus mozgu. "Popisuje, ako sa môže rytmická stimulácia rozšíriť v zodpovedajúcich frekvenciách do nervovej oscilácie," vsádza vedecká slová tlačová správa Safronov Northwestrern University. Hovorí však aj jasnejšie rečou. Popisněji a sdělněji potom vysvetľuje, že je to ten istý princíp, ako keď niekoho hojdajú na hojdačke. Podobným spôsobom kopulácie jednoducho rozkomíhá a udržuje v pohybe mozog.

 

 

Rytmom k orgazmu

 

Je však potrebné, aby sexuálna stimulácia bola intenzívna a dostatočne dlhá. A predovšetkým musí mozgu dopriavať výrazný rytmus. Áno, výskumy zistili, že mozog sa pred blížiacim orgazmom podobá mozgu pri intenzívnom počúvaní rytmické hudby. Nervová aktivita sa zosúlaďuje s tlkotom externého rytmu: neuróny sa synchronizujú sa stimuly a "vystreľujú" v pravidelných intervaloch.

 

 

Server Bustle.com poznamenáva, že pri počúvaní skladby sa k nej mozog hocikedy pridáva a akoby spieva s ňou. Podobne je to pri sexe, vedci zistili, že mozog rovnako angažovane a zúčastnene reaguje aj na rytmus sexuálnej aktivity. Jej tempo ho nakoniec celý ovládne, prehluší obvyklé podnety a vyvolá stav vytržení. Safron ho nazýva priamo sexuálnym Trans, pri ktorom je všetka pozornosť zameraná na vzrušenie a ktorý otvára cestu k orgazmu.

 

Safron pripúšťa, že v istom ohľade jeho závery nie priekopnícke. "Myšlienka, že sexuálny zážitok môže byť zmeneným stavom vedomia, je istým spôsobom starodávna," uznáva, dodáva však: "Ukazuje sa ale, že ju podporujú aj moderné vedomosti nerovedy."

 

 

 

Sex ako tanec

 

Faktor rytmu autor štúdie vyzdvihuje, jemu pripisuje najväčšiu zásluhy, práve jeho úloha považuje za kľúčovú. Ide dokonca až tak ďaleko, že sex prirovnáva k tancu či hudbe. Na reakciu mozgu má totiž podľa neho veľmi podobné účinky. "Spätne sa to zdá veľmi očividné. Skraja som ale nečakal, že zistím, že je sexuálna aktivita tak podobná hudbe a tancu, "uvádza Safron.

 

 

 

Podľa neho pritom nejde len o povahu zážitku, v hre sú aj evolučnej ohľady. Schopnosť držať rytmus totiž môže byť veľmi dôveryhodným testom fyzickej kondície potenciálneho partnera. A Safron dodáva, že význam, ktorý pripisuje rytmu, je v súlade s tým, že napríklad tanec je takmer univerzálne súčasťou dvoriacich rituálov mnohých živočíchov.

Jeho výskum pritom nemusí byť len teoreticky kus záujmu, môže mať aj praktické dopady. Podľa jeho slov môže pomôct zlepšiť sexuálny život - prospeje, ak sa ľudia viac zamerajú na rytmický aspekt sexuality.

 

Ani to pritom nie je úplnou novinkou, úlohu rytmu ako orgasmického nástroja pozná napríklad tantrický sex. Niektore štúdie zistili, že "chaotické" sexuálne stimuly, tiež, ktoré nedodržiavajú rytmus, majú tendenciu nás miasť a provokovať našu pozornosť. Web OMGYes, ktory si za svoj cieľ vytkol odtabuizovávať ženskú sexuálnu rozkoš, uvádza "rytmickú techniku" ako jednu z účinných ciest k ženskému orgazmu.