Masáž najstarší liečebný prostriedok ľudstva

03.03.2015 05:11

 

Masáž je je prastará. Záznamy o masáži už objavili v mnohých starovekých civilizáciách.

Najstaršie zmienky o masáži sa našli v Egypte na Erbesovom papyruse z roku približne 5000 pr.n.l. Prví, ktorí popísali liečivé účinky boli Číňania a to okolo roku 3000 pr.n.l.


 

 

Samotné slovo masáž pochádza z francúzskeho slova massage a to pravdepodobne z arabského masa "dotknúť sa, ohmatať alebo manipulovať" alebo z latinského massa "masa, cesto". Starší význam tohto slova môže byť z hebrejčiny me-sajk "pomazanie olejom"Staroveká gréčtina používala pre masáž slovo anatripsis a latinčina frictio.

 

Masáž tela prvotne slúži na zvýšenie funkčnej zdatnosti, odstránenie únavy a je najstarším liečebným prostriedkom ľudstva. Masáž predstavuje pôsobenie na telo a manipuláciu s telom pomocou tlakových techník.

 

 

Masáž môže prebiehať rukami, prstami, lakťamikolenamipredlaktím a chodidlami. Existuje viac ako 100 rôznych známych masážnych techník.

 

 

Podľa liečebných účinkov masážnych techník ich delíme na klasickú masážšportovú relaxačnú masážreflexnú masáž, manuálnu lymfodrenáž a východné (orientálne) – napr. shiatsu, thajská masáž, Tantra masáž...

 

 

Podľa rozsahu delíme masážne aplikácie na lokálnu masáž a celkovú masáž. Bolesti sa dajú mierniť alebo dokonca odstrániť trením či hnietením, ktoré patria ku základným hmatom klasickej masáže.

 

Vo východných kultúrach bola masáž tela praktizovaná od dávnych čias a je súčasťou ich životného štýlu dodnes. Hippokrates učil, že "lekári majú byť vzdelaní v mnohých odboroch ale najmä v umení trenia, lebo trenie spevní kĺb, ktorý je príliš voľný a uvoľní ten, ktorý je príliš tuhý“. Rimania sa naučili umeniu masáže od Grékov. Najväčšiu zásluhu o rozvoj masáže mal v tomto období Galénos, slávny rímsky lekár, hlavný lekár školy gladiátorov.

 

 

V stredoveku sa do popredia dostáva duševná starostlivosť, čo malo za následok úpadok terapeutických procedúr (masážnych technik) v Európe. V 16. storočí nastáva rozmach medicíny. Dôraz sa kladie na duševnú ale aj telesnú liečebnú starostlivosť. Na konci 18. storočia v Nemecku, Francúzku a Švédsku vznikajú školy, ktoré vyučujú masážne techniky. V 19. storočí Peer Ling priniesol moderné poňatie masáže. V Čechách môžeme označiť za priekopníka modernej masáže Vítězslava Chlumského. Na Slovensku sa významne zaslúžili o rozvoj modernej masáže MUDr. Alojz Rosina a MUDr. Ján Jánošdeák.

 

 

...Ak sme smutní, urobí nám dobre, keď nás niekto objíme.

 

...Matky kladú deťom s horúčkou k upokojeniu ruku na čelo.

...Pri bolesti hlavy si veľa ľudí automaticky siahne na spánky, kde sú akupresúrne body proti boleniu hlavy.