Hadia sila v Starom Egypte

01.03.2015 05:22

 

Kundalini je názov pre, buď stočeného hada (alebo stáčanie ako had), ktorý je uložený v dolnej časti chrbtice. Existuje celý rad ďalších prekladov, termín zvyčajne zdôrazňoval viac hada-prírodu k slovu - napr.hadia sila. Symbol caduceus - navíjanie hadov je staroveká, symbolická myšlienka reprezentujúca Kundalini fyziológiu

 

 

Symbol caduceus sa objevuje už v starom Egypte, kde vyjadroval základnú povahu sveta a to silu a dôležitosť protikladov a stret dvoch svetov, sveta živých a sveta astrálneho. Základným výkladom tohto znaku je, že nič neexistuje bez rovnováhy. Muž, ktorý je oddelený od ženy je neplodný, rovnako ako nemôžu byť bez následkov oddelené náboženstvá od vedy, inteligencia bez lásky, miernosť bez sily, milosrdenstvo bez spravodlivosti.

 

Caduceus

 

Väčšina ľudí považuje svet hmoty a tým tiež fyzické telesá za jedinú realitu, pretože iba tú môžu vnímať svojimi fyzickými zmyslami a racionálnym rozumom. Pokiaľ tiež patríte k ľuďom, ktorí môžu akceptovať len hmotné predmety ako realitu, tak skúste premýšľať o tom, čo sa stane s energiou, životnou silou, ktorá oživuje fyzické telo a prepožičiava mu citlivosť schopnosť prejavu, keď toto telo zomrieFyzikálny zákon nám hovorí, že energia nikdy nezmizne, že sa len transformuje. Sila, ktorá pôsobí za hmotnú formu tela s jeho funkciami a schopnosťami, je zložená z komlexného systému energii, bez ktorého by fyzické telo nemohlo fungovať.

 

Kundalini sa zameriava na prácu s energetickým systémom tela. 

 

      Tento systém obsahuje tři základní složky:

                        1. Vibrační pole energií (energetické tela)

          2. Čakry (energetické centrá tela)

3. Nádí (rozvodné kanáliky)

 

 

Nádí sú v tomto systéme energii akousi análogiou tepien (artérií) fyzického tela. Slovo - nádí pochádza zo sankritu a znamená rúra, nádoba, žila. Ich úlohou je rozvádzať pránu čiže životné energie v celom systéme. Sankrtské slovo prána môže byť preložené ako "absolútna energia". V čínsko - japonskej tradícii sa táto univerzálna energia nazýva chi alebo ki. Predstavuje prazdroj všetkých foriem energie a prejavuje sa v rôznych oblastiach bytia na rôznych frekvenciách. Jednou z jej foriem je dych, jeden zo spôsobov, ktorým je nám umožnené pránu prijímať. Úroveň vedomia každej životnej formy závisí na frekvencii prány, ktorú dokážu prijímať udržiavať. U zvierat sú to nižšie frekvencie ako u ľudí a u vyvinutých ľudí vyššia frekvencia ako u tých, ktorí stoja na začiatku svojho vývoja.

 

 

Čakrami sú nádí jedného vibračného poľa prepojené s nádí susedného vibračného poľa. Niektoré zo starých indických textov sa zmieňujú o počte 72 000 nádí, iné historické texty dokonca o 350000 nádí. Najdôležitejšie kanály energie v ľudskom tele sa nazývajú SushumnaIda a Pingala. Číňania a Japonci poznajú podobný systém kanálov energie, ktoré označujú  meridiány (zo znalosti týchto meridiánov sa vyvinula akupunktúra). 

 

 

 

Čakry slúžia v systéme energií človeka ako prijímacie stanice, transformátory rozdeľovače prány rôznych frekvenciíPrijímajú buď priamo alebo prostredníctvom nádíživotnú energiu z vibračných polí, zo svojho okolia, z kozmu, zo zdrojov, ktoré leží pri základoch každého prejavu tvorenia, transformujú ju do frekvencií, ktoré sú potrebné na udržiavanie rozvoju najdôležitejších oblastí ľudskej bytosti, a opäť prostredníctvom nádí im túto energiu odovzdávajú. Okrem toho vyžarujú energiu do okolia. Týmto systémom je človek v bezprostrednej interakcii so silami, ktoré pôsobia na rôznych úrovniach bytia v jeho okolí, v kozme a pri základoch všetkého tvorenia.